Diverse activiteiten van HOE in Ede

Bijeenkomst Lelystad Airport Cultura Ede

Suzanne Kröger van Groen Links leidde maandag 15 april een open gesprek over Lelystad airport.
Zij is tweede kamerlid en zit in de vaste Kamercommissie voor IenW (infrastructuur en Waterstaat). In die commissie en in de Tweede Kamer roert zij zich regelmatig zeer kritisch over de mogelijke laagvliegroutes van en naar Lelystad in het bijzonder en over de onaanvaardbare groei van de luchtvaart in het algemeen.

Deze avond nodigde zij de aanwezigen uit om hun zorgen te uiten, maar meer nog mee te denken en te praten over oplossingen.

Natuurlijk zweefde het gesprek op allerlei niveaus: van een plantensoort op de Veluwe die er toch wel erg slecht aan toe was, tot en met uitgebreide beschouwingen van de economische ontwikkelingen die samen kunnen hangen met luchtvaart en klimaat.

Suzanne benadrukte het belang van actiegroepen van verontruste inwoners. En ondanks dat het soms moeilijk is om iets te vinden wat je nu echt kunt doen in dit dossier spoorde ze ons aan om ons geluid regelmatig en overal te laten horen. Zij merkt zeker dat door de reuring die we met ons allen maken er zaken in gemeenten, provincie en Den Haag aan het veranderen zijn. Dat geeft hoop!

Er waren ca 50 mensen aanwezig. Waaronder wat politici, maar ook vertegenwoordigers van actiegroepen uit de wijde regio. Han van Staveren en ondergetekende hebben HoE vertegenwoordigd.

Inbreng HoE

  • Hoe motiveren we kamerleden die zitting hebben in andere Kamercommissies ook betrokken worden en van zich laten horen? Zij krijgen onherroepelijk te maken krijgen met effecten en kosten als de laagvliegroutes doorgaan en de luchtvaart blijft groeien.
    We noemen dan LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit), VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sociale Zaken). En bij EZK ook zeker beide aspecten: Economische Zaken en Klimaat.
  • Suzanne zet vol in op meer treinen, minder luchtvaart. En terecht volgende de meeste aanwezigen. Opvallend is dat het internationale treinaanbod al beter wordt benut.
    Aandachtspunt van HoE is : kan er een regeling komen dat de vluchten die binnen Europa uit gaan vallen door toenemend treinverkeer niet direct weer opgevuld worden door andere bestemmingen of soort vluchten hun ‘slots’ in te laten nemen? Daar is nu niets voor geregeld en dan gaat het niet werken.

Economische argumenten voor en tegen

Een ander belangrijk punt blijft de keuze waarmee je de voorstanders van het nieuwe vliegveld wilt bestrijden. De voorstanders schermen vooral met economische motieven, en dan vooral werkgelegenheid.
Van belang is dus dat we de economische tegenargumenten in kaart brengen  met heldere cijfers.

Horeca en toerisme zullen er onder lijden. Maar in de slipstream van minder bezoekers en de minder aantrekkelijke woonomgeving door geluid en luchtvervuiling zullen minder bedrijven zich hier vestigen, wellicht mensen wegtrekken en het voorzieningenniveau zal dalen. Wat weer zorgt voor minder aantrekkingskracht etc. Een vicieuze cirkel.
Daarnaast is zeker de impact van het laagvliegen om te rekenen naar de kosten die op het bordje van ons allemaal terecht komen als de gezondheid in het geding komt.
NB: Het vliegveld zorgt in eerste instantie trouwens vooral voor werkgelegenheid voor laaggeschoolde werknemers. Zoals bagage- en vrachtafhandeling. Werk dat op termijn vrijwel zeker volledig geautomatiseerd uitgevoerd kan worden.

Natuurlijk is er nog veel meer gezegd. Suzanne houdt dit soort bijeenkomsten rond alle Nederlandse vliegvelden. Zij verzamelt de input in een initiatiefvoorstel dat ze in mei in de Tweede Kamer hoopt te bespreken. We blijven het volgen!

Ria Maliepaard

Overleg geluidsmetingen en gemeente Ede

Geluidsmetingen
Welk signaal geef je af als je nu, nu nog niks zeker is, de overheid vraagt om 0-metingen van geluid onder de geplande laagvliegroutes uit te voeren?
Zeg je dan: zie je wel, ze gaan toch door en lijkt het of je de handdoek in de ring gooit?
Of zeg je: meet in elk geval. Velen zijn ervan overtuigd dat de overlast wekelijks toeneemt. Nu al, breng het maar in beeld.
En als we toch in 2020 (of later) met meer geluid te maken krijgen, kunnen we dat in ieder geval aantonen.

 

Inventarisatie

Na onze bomvolle informatieavond op 16 januari heeft voormalig Edese Wethouder Johan Weijland mij benaderd om hier eens over te praten.

Dat hebben we gedaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat nu starten met meten later van grote waarde kan zijn.
We hebben daarvoor uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er zoal aangeboden wordt en welke apparatuur er in het land al gebruikt wordt. We hebben ook offertes gevraagd en bekeken wie dat dan zou moeten betalen.
Ook hebben we goed gekeken wat inwoners met de resultaten kunnen. Bekend is dat inwoners maar binnen een bepaalde beperkte ‘contour’ rond een vliegveld ‘mag’ klagen. Van anderen worden klachten ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Kortom terzijde gelegd en niet behandeld. Alles op grond van een speciale crisis- en herstelwet. Deze stamt van net na de tweede wereldoorlog en zou niet meer gebruikt moeten worden.
Ondanks deze Wet is duidelijk dat de overheid niet om bewijs in cijfers heen kan. En inwoners kunnen de resultaten van de metingen via apps goed volgen en de overheid, je lokale raadslid f partijen in provincie en Tweede Kamer mee bestoken.
Reuring maken.

 

Overleg Gemeente Ede
Kort geleden hebben Johan en ik met vertegenwoordigers van de Gemeente Ede over Lelystad en geluidsmetingen gesproken.
Men heeft grote waardering voor de inzet van HoE. En men erkent dat, naast de moties van de Gemeenteraad om in actie te komen,  ons bewonersverzet invloed heeft op het acteren van de Gemeente Ede. En via de gemeente dringt dat door in Food Valley en de provincie Gelderland. Deze instanties werken nu samen, ook met de provincie Overijssel,  om in elk geval de laagvliegroutes van tafel te krijgen. Ook onderzoeken zij inmiddels de mogelijkheden om zo snel mogelijk te starten met geluidsmetingen onder de routes.
Wij zullen de acties nauw blijven volgen.

 

Ria Maliepaard