Nieuwsbrief
april 2019

Bijeenkomst voor mensen die mee willen helpen

Wij zijn positief verrast over de vele positieve reacties die wij op 16 januari 2019 tijdens onze bijeenkomst in Cultura ontvingen en de gulle donaties waaruit wij Cultura en drukwerkkosten konden voldoen en inmiddels zelfs een kleine buffer konden opbouwen. Velen van u zijn bereid om daadwerkelijk een steentje bij te dragen om ons doel te bereiken. Binnenkort ontvangt u een mail van ons waarin wij u uitnodigen voor een bijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij met u ons communicatieplan waarin een aantal concrete acties benoemd worden. Graag zouden wij dan vernemen of u ons kunt ondersteunen. Wij zoeken o.a. mensen die een ambassadeurfunctie zouden willen vervullen en verschillende wandel- en natuurverenigingen willen benaderen. Ook zijn er mensen nodig voor activiteiten zoals het uitdelen van giveaways (zoals vouwbare vliegtuigjes) bij diverse activiteiten in de gemeente Ede. Ook zoeken wij mensen voor fondsenwerving e.d.

De tijd dringt want een beslissing over snelle opening van Lelystad Airport nadert. Het is nu dan ook zeer van belang dat er een grotere achterban komt met een tegengeluid.

We hebben zeker invloed gehad, de vlieghaven is al een jaar uitgesteld. We moeten nu doorpakken en daar hebben we uw hulp voor nodig!

Heeft u ook interesse om mee te doen maar heeft u dat nog niet eerder aan ons kenbaar gemaakt?
Neem dan contact met ons op: info@hoogoverede.nl

Bijeenkomst Lelystad Airport Cultura Ede

Suzanne Kröger , 2eKamerlid van Groen Links leidde  15 april een open gesprek over Lelystad Airport.
Deze avond nodigde zij de aanwezigen niet alleen uit om hun zorgen te uiten maar ook om mee te denken over oplossingen. Zij merkt dat de geluiden van de actiegroepen zeker invloed hebben op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Ook  HOE was van de partij. Lees verder het hele verslag van de avond  

Geluidsmetingen

Na onze bomvolle informatieavond op 16 januari heeft voormalig Edese Wethouder Johan Weijland Ria Maliepaard van HOE benaderd om hier eens over te praten. Er zijn diverse professionele aanbieders op het gebied van meten van omgevingsgeleid w.o. vliegtuigen.

Ze hebben daarvoor uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er zoal aangeboden wordt en wat de voordelen hiervan zijn.

Als geluidsapparatuur is opgesteld, kunnen bewoners  de resultaten van de metingen via apps goed volgen en de overheid, je lokale raadslid of partijen in provincie en Tweede Kamer hiermee bestoken. Met de bedoeling om zoveel als mogelijk reuring te maken

Een uitgebreid verslag van de avond  is hier te lezen

 

 

 

Overleg Gemeente Ede

Kort geleden hebben Johan en Ria Maliepaard (HOE) met vertegenwoordigers van de Gemeente Ede over Lelystad en geluidsmetingen gesproken.

Men heeft grote waardering voor de inzet van HoE. En men erkent dat, naast de moties van de Gemeenteraad om in actie te komen, ons bewonersverzet invloed heeft op het acteren van de Gemeente Ede. En via de gemeente dringt dat door naar andere bestuursorganen zoals Food Valley en de provincie Gelderland.

Deze instanties werken nu samen, ook met de provincie Overijssel,  om in elk geval de laagvliegroutes van tafel te krijgen. Ook onderzoeken zij inmiddels de mogelijkheden om zo snel mogelijk te starten met geluidsmetingen onder de routes (zgn. nul-metingen).

Wij zullen de acties nauw blijven volgen.

 

 

SATL

Binnen SATL zijn er alweer diverse vergaderingen geweest en is men ook daar actief om zowel achter de schermen als in het openbaar te strijden voor het van tafel krijgen van de laagvliegroutes.

Onlangs is er weer in de pers opnieuw een artikel verschenen over de zienswijze die verstuurd is van SATL naar de minister.
SATL vraagt hierin minister Van Nieuwenhuizen om Lelystad Airport de komende jaren dicht te houden, en eerst te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een inkrimping van de Nederlandse luchtvaart met 25 % van het totale aantal vluchten.