Nieuwsbrief februari

Het is sinds de vorige nieuwsbrief een roerige tijd geweest. De zienswijze procedure is afgerond. Er zijn maar liefst 9.400 reacties binnengekomen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dank aan iedereen die ook vanuit Ede zijn of haar bijdrage heeft geleverd!

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de volgende onderwerpen:

(klik op link om door te surfen)

Zienswijze “Lelystad Airport voor gezien”

Donderdag 21 februari jl. hebben de voorzitter van SATL en Leon Adegeest een persconferentie belegd om het rapport “Lelystad Airport voor gezien” toe te lichten.

De bijeenkomst vond plaats in Nieuwspoort Den Haag. Dit rapport hebben wij gezamenlijk ingediend om aan te tonen dat de onderzoeken over Lelystad Airport niet deugen.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Fouten in het geluidonderzoek
  • Onvoldoende onderzoek naar vogelaanvaringen
  • Kosten baten onderzoek is onvolledig

De rapporten van het Ministerie laten veel en veel te rooskleurige informatie zien en zijn niet realistisch. Meer informatie over de zienswijze en het te downloaden rapport kunt u lezen op onze nieuwspagina.

We zijn benieuwd of de minister deze zienswijzen serieus gaat nemen. Tot nog toe dendert ze vooral door in haar eigen straatje: snelle opening van Lelystad. Maar dankzij de massale inzendingen zal zij niet zomaar voorbij kunnen gaan aan dit krachtige signaal vanuit de bevolking!

 

Flyer- actie vrijdag 15 maart en maandag 18 maart 7.00-8.30 uur/ 16.30 – 18.00 uur  station Ede

 

 

 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart. Deze verkiezingen zijn belangrijk omdat hiermee de samenstelling van de Eerste Kamer ook kan veranderen. Volgens de peilingen zou dit kunnen gebeuren.  Dit kan grote effecten hebben op besluiten die genomen moeten worden waaronder Lelystad Airport.

Wij hebben eigen flyers met duidelijke informatie over de gevolgen van laagvliegroutes.
Graag willen wij mensen ook wijzen op de stemwijzer. Voor de provincie Gelderland staan de standpunten van de verschillende partijenover Lelystad Airport  duidelijk toegelicht!

Helpt u ons mee 15 of 18 maart ’s avonds of
’s ochtends?

Graag! Meld u aan via info@hoogoverede.nl

Klimaatmars 10 maart Amsterdam

10 maart organiseren milieuorganisaties een klimaatmars van 13.00 tot 16.00 uur. Het zou mooi zijn als veel mensen meelopen om een signaal af te geven aan de overheid voor een eerlijk klimaatbeleid.

De luchtvaart is een grote vervuiler maar zit niet eens in het klimaatakkoord. Vooralsnog kiest het kabinet voor ongebreidelde groei van de luchtvaart.

  • voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten
  • voor ‘de vervuiler betaalt’
  • voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont
  • voor een toekomst met echte, groene banen

Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina van milieudefensie 

Huis aan huis flyer van SATL (samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport)

De medewerkers van de verschillende actiegroepen waaronder HOE hebben een flyer ontworpen om te verspreiden in heel Oost Nederland.

Veel mensen weten niet wat hun boven het hoofd hangt met de laagvliegroutes en denken misschien: ‘Het zal allemaal wel meevallen.’ Feit is dat het ministerie onjuiste informatie voorspiegelt en het geluid veel harder zal zijn. De overheid doet er alles aan om plannen die al lang achterhaald zijn kost wat kost door te zetten.

Leon Adegeest, ingenieur en inwoner van Overijssel, heeft al eerder aangetoond dat er fouten zaten in de milieurapportage. Ook heeft hj meewerkt aan het onlangs gepubliceerde rapport: ‘Lelystad Airport voor gezien.’

 

Steunt u ons ook ?

De flyer wordt in maart huis aan huis verspreid. Dit zorgt voor een behoorlijk kostenplaatje. Hoog Over Ede moet hier ook aan bijbetalen. De totale kosten zijn € 13.000.- Vandaar onze oproep om een donatie te doen zodat wij ons (vrijwilligers)werk kunnen blijven voortzetten om Lelystad Airport met de laagvliegroutes te stoppen.

Ook een kleine gift is welkom!
Wij zijn geen stichting omdat het oprichten hiervan €500.- kost. Vandaar dat Klaas Wagenaar, mede-lid van Hoog Over Ede onze financieën beheert:
Regiobank NL42 RBRB 0778 1185 33 tnv. K.T. Wagenaar o.v.v. HoE