Ede

Waarom Lelystad Airport?

De enorme groei van de luchtvaart zorgt voor veel hinder van de omwonenden van Schiphol. Omwonenden laten steeds meer van zich horen en voeren vaak tevergeefs een jarenlange strijd.

Daarom heeft de overheid bedacht een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Eindhoven en Lelystad.

Men zegt dat er max. 45.000 vliegbewegingen (starts en landingen) op Lelystad Airport komen. Het gaat officieel om het verplaatsen van goedkope vakantievluchten naar Lelystad Airport. De vluchten van economisch belang blijven op Schiphol. Inmiddels gaan er echter ook geruchten dat er vrachtverkeer zal komen. Er zijn al enkele distributiecentra gebouwd bij Lelystad Airport.
Ook is bekend geworden dat er mogelijk vrachtvluchten worden overgeheveld  naar Lelystad Airport. Daarvoor in de plaats zouden er dan 5 extra vluchten aan Schiphol toegevoegd mogen worden.

Ede wakker geschud

Op 26 juni 2017 werden de inwoners van de gemeente Ede opgeschrikt door de  gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad Airport. Heel Oost NL en dus ook Ede werden opgescheept met laagvliegroutes.

Aanpassingen routes

De belangrijkste laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zouden over delen van Ede en Bennekom komen. Er ontstond in diverse provincies verzet. Julie van Rooij, werkgroeplid, begon een petitie tegen deze laagvliegroutes over Ede en De Hoge Veluwe. Ook op de informatieavond van het Ministerie en via de internetconsultatie heeft Ede van zich laten horen.

Effect Edese bezwaren tot nu toe

De bezwaren van Ede zijn overgenomen in de rapportage ‘Een Ander Geluid’ van de door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie.

HoogOverijssel ontdekte fouten in de milieueffectrapport (MER) uit 2014 dat door de Schiphol Group is opgesteld.  Op basis van dit MER is het ‘Luchthavenbesluit Lelystad Airport 2014’ opgesteld. Ook procedureel werden belanghebbenden onvoldoende betrokken bij de besluitvorming van 2014. Dit leidde ertoe dat de minster Cora van Nieuwenhuizen nieuwe plannen presenteerde in een persconferentie (21 februari 2018). Vooral de ontdekte fouten en het niet betrokken zijn van belanghebbenden leidde ertoe, dat er een  nieuwe procedure moet worden gestart.

Volgens de nieuwe plannen wordt niet meer over de kernen Ede en Bennekom gevlogen maar via een omleidingsroute over het Renkumse Beekdal en langs Wageningen. Dit is natuurlijk geen oplossing. Andere bewoners kunnen dan net zo goed flink last krijgen van de laagvliegroutes. Buiten dat is het allerminst zeker dat er met een omweg gevlogen gaat worden. In de omgeving Schiphol vliegt men ook vaak geen officieel getekende routes, maar neemt men gewoon ‘de kortste’ weg. Gehandhaafd wordt er niet. Daar zijn talloze voorbeelden van.

De Hoge Veluwe, het dorp Hoenderloo (deels gemeente Ede) en de buurtschap Mossel liggen sowieso nog onder de laagvliegroutes.