Debatavond laagvliegroutes 16 januari 2019

Lees ook onze Nieuwsbrief voor het laatste nieuws over Lelystad Airport!

Zeer geslaagde debatavond laagvliegroutes!

16 januari 2019. Een impressie van de avond

De informatie- en debatavond in een bomvol Cultura was overweldigend. Aandachtige en kritische luisteraars.

Meerdere sprekers wezen op gezondheidsgevaren van (ultra)fijnstof door laagvliegen. Zij spraken ook over fysieke effecten van geluidshinder en slaapverstoringen. Het is ongekend dat de overheid dit soort kennis totaal niet meegenomen heeft in haar besluitvorming! “Bij inwoners en deskundigen zit meer kennis over dit soort zaken, dan bij het hele ministerie,” merkt een lid van de Provinciale Staten op. “Blijf ons voeden met informatie.”

Hoe zit het met de rechten van de burger op rust?

Kunnen we straks nog ergens in Nederland wonen waar Schiphol en haar uitwijklocaties ons niet storen met hun geluidsoverlast?” vraagt inwoner Frans ( naar Ede verhuisd/ gevlucht vanuit regio met aanvliegroutes).

Als Schiphol en het ministerie hun zin krijgen, gaan laagvliegroutes en uitbreiding Schiphol+ Lelystad door. Het plan is  in 2008 bedacht en eenmaal in gang gezet. Sommige bedrijven gaan er geld aan verdienen en hebben er daarom hun zinnen op gezet. Negatieve onderzoeksrapporten hierover worden gebagetalliseerd, rapporten met bewonersadviezen verdwijnen in de la.

Maar de strijd is nog niet gestreden! Wat kun je zelf doen?
Er komen steeds meer burgerinitiatieven en actiegroepen tegen laagvliegen. Politieke standpunten zijn aan het verschuiven. Iedereen kan (ook jij) helpen het verschil te maken.